ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

EMAIL

Αυτά τά κείμενα είναι από τών εκδόσων τού ΦΩΣ.

*** SPECIAL CD OFFER ***

 

ΠΡΟΣΟΜΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΤ ΗΧΟΝ

 

TA  ΜΗΝΑΙΑ

Σεπτέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Οκτώβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Δοξολογία 29 30 31

Νοέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Αγ. Νεκταρίου 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Δεκέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18-24 18 19 20 21 22 23 24 Ώρες 25 26-31 26 27 28 29 30 31

Ιουανάριος

01 02 03 04 05 Ώρες Θεοφάνεια 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Φεβρουάριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Μάρτιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Δοξολογία 26 27 28 29 30 31

Απρίλιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Μαϊος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ιούνιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ιούλιος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 13-19 14 15α 15β 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Αύγουστος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EMAIL

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ

Εσπερινός  Όρθρος  Λειτουργία  Λειτουργία με Τυπικά

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ  Μεγαλυνάρια

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

Ήχος α'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος β'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος γ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος δ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος πλ. α'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος πλ. β'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος βαρύς

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

Ήχος πλ. δ'

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΕΩΘΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α'  Β'  Γ'  Δ'  Ε'  ΣΤ'  Ζ'  Η'  Θ'  Ι'  ΙΑ'

Α' - ΙΑ'

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ

Ήχος α', Ήχος β', Ήχος γ', Ήχος δ', Ήχος πλ. α', Ήχος πλ. β', Ήχος βαρύς, Ήχος πλ. δ'

ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ - ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ

ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΜΕΡΑΝ

EMAIL

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Κυριακή

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Κυριακή

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Σάββατο Κυριακή

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Β' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

 

ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ - ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ήχος α', Ήχος β', Ήχος γ', Ήχος δ', Ήχος πλ. α', Ήχος πλ. β', Ήχος βαρύς, Ήχος πλ. δ'

 

EMAIL

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

ΠΑΣΧΑ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΜΟΥ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμτη Παρασκευή Σάββατο

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Κυριακή

EMAIL

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ

Καθημερινά - Κυριακή - Σάββατο

ΟΡΘΡΟΣ

Καθημερινά  Κυριακή  Τεσσαρακοστή

ΩΡΕΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΜΕΣΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΤΥΠΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χρυσοστόμου Καθ' ημέραν

Χρυσοστόμου Κυριακή

Χρυσοστόμου Κυριακή μετά Διακόνου

Βασιλείου - Προαγιασμένη

ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Ακάθιστος Ύμνος 1-4 - Ακάθιστος Ύμνος 5 - Στάσεις

Μικρή Παράκληση - Μέγαλη Παράκληση

Μικρή Παράκληση μετά Ιερέως

EMAIL